PRK behandeling

PRK

PRK behandeling

PRK (Photo Refractieve Keratectomie) is de oudste ooglaser behandeling en wordt al vanaf eind jaren ‘80 uitgevoerd. Bij deze behandeling wordt met behulp van alcohol het bovenste laagje van het hoornvlies (epitheel) losgeweekt en verwijderd, er wordt bij deze behandeling dus geen flapje gemaakt die achter af weer terug geplaatst kan worden. Daarna wordt met behulp van een laser de ingreep uitgevoerd, de laser verdampt een dun laagje weefsel. Omdat bij deze behandeling het bovenste hoornvlieslaagje verwijderd is duurt de herstel periode langer dan bij andere ooglaser behandelingen, dit komt omdat het epitheel (hoornvlies) zich weer moet herstellen. De behandeling zelf is niet pijnlijk omdat u voor de ingreep normaal gesproken oogdruppels met een verdoving toegediend krijgt. Na de behandeling als de verdoving is uitgewerkt kan uw oog pijnlijk en geïrriteerd aanvoelen dit houd een aantal dagen aan, verder kan uw oog erg gevoelig zijn voor licht om deze redenen is het beter om maar één oog per keer te behandelen het andere oog kan een paar weken later behandeld worden. De ingreep duurt ongeveer een kwartier per oog. Tegen de pijn kunt u pijnstillers gebruiken, neem deze op tijd in en als uw ogen gevoelig zijn voor licht kunt u een zonnebril dragen. De totale herstel periode kan 3 tot 8 maanden duren. Deze ingreep is een poliklinische ingreep wat willen zeggen dat u na de behandeling naar huis mag. Net als bij alle medische ingrepen kunnen er ook bij een PRK behandeling complicaties optreden maar gelukkig komt dit niet vaak voor. Deze behandeling is meestal goedkoper dan de andere ooglaser ingrepen. De PRK methode wordt vaak toegepast bij mensen met een dun hoornvlies, deze behandeling is geschikt voor mensen die bijziend of verziend zijn met een brilsterkte tussen +3.00 en -6.00 dioptrie en een cilinderafwijking tot +/-3.00 dioptrie. De leeftijdsgrens ligt tussen de 18 en de 65 jaar. De boven genoemde brilsterktes en leeftijdgrens zijn globaal omdat dit per ooglaser kliniek kan variëren. Om een ooglaser behandeling te ondergaan moet u minimaal 1 jaar een stabiele oogsterkte hebben.

Vooronderzoek

De oogarts kan bekijken of een ooglaser behandeling bij u uitgevoerd kan worden en welke ingreep het beste bij u past, hij kan u informeren over het te verwachten resultaat en of het gewenste resultaat haalbaar is, de voor- en nadelen, de risico’s van zo een ingreep, de mogelijke complicaties, wanneer u naar huis mag, de nazorg en de controles, als u zelf auto mag rijden voor of na het voor onderzoek of ingreep.

Bij gebruik van contactlenzen mogen deze een aantal dagen/weken voor het onderzoek niet gedragen worden. Voor zachte contactlenzen geldt een periode van ongeveer twee weken en voor harde contactlenzen ongeveer een maand maar uw behandeld oogarts kan u hier meer over informeren.

Het verschil tussen PRK en Lasek behandeling: bij een PKR behandeling wordt met behulp van alcohol het hoornvlies (epitheel) verwijderd deze kan na de behandeling niet meer terug geplaatst worden. Bij een Lasek behandeling wordt met behulp van alcohol het bovenste laagje van het hoornvlies (epitheel) losgeweekt en opzij geschoven, de epitheellaag wordt na de behandeling terug geschoven.

Het verschil tussen PRK en Lasik behandeling bij een PKR behandeling wordt met behulp van alcohol het hoornvlies (epitheel) verwijderd deze kan na de behandeling niet meer terug geplaatst worden. Bij een Lasik behandeling wordt met behulp van een mesje (een microkeratoom) een flapje gemaakt die na de behandeling terug geplaatst wordt. Een Lasik behandeling is verder minder pijnlijk en het genezing proces verloopt sneller.

PRk behandeling

PRk behandeling

De kosten

De kosten kunnen per kliniek verschillen u moet precies weten welke kosten er in de tarieven zijn verwerkt te beginnen bij het Quickscan/vooronderzoek zijn deze gratis, indien noodzakelijk wat kost een overnachting, zijn er nog bij komende kosten, is de prijs inclusief de na controle. De service, kwaliteit en uitstraling van de kliniek moeten ook betaald worden. Welke garantie krijgt u en wat houdt dat in o.a. garantie bij mogelijke complicaties of een herstel operatie voor wie zijn deze kosten? Zorg dat u door een ervaren en deskundige oogarts behandeld wordt. Laat u tijdens een consult goed voorlichten en zorg dat u volledig geïnformeerd bent over eventuele risico’s van zo een behandeling.