Lensimplantatie

Algemene informatie

Ooglaser behandelingen en contactlensimplantaties noemt men ook wel refractie oogchirurgie, deze behandelingen corrigeren afwijkingen aan het oog zoals verziendheid, bijziendheid en astigmatisme (cilinderafwijking) hierdoor wordt het dragen van contactlenzen of een bril overbodig.

Vooronderzoek

De oogarts kan bekijken of een lensimplantatie behandeling bij u uitgevoerd kan worden en welke ingreep het beste bij u past, dit gebeurd in een uitgebreid onderzoek hier worden er diverse metingen en onderzoeken verricht. De oogarts kan u verder informeren over het te verwachten resultaat en als het gewenste resultaat haalbaar is, verder kan deze u ook informeren over de voor- en nadelen en de risico’s van zo een ingreep, de mogelijke complicaties, wanneer u naar huis mag na de ingreep, de nazorg en de controles, als u zelf auto mag rijden voor of na het vooronderzoek of ingreep, advies bij gebruik van contactlenzen, als deze voor het onderzoek/ingreep gedragen mogen worden, uw behandeld oogarts kan u hier meer over informeren.

 

Kopie van Lens implantatieLensimplantatie en lensextractie

Na een vooronderzoek kan men tot de conclusie komen dat uw ogen niet in aanmerking komen voor een ooglaser behandeling, een lensimplantatie kan dan een goed alternatief zijn. Het voordeel van lensimplantatie t.o.v. een ooglaser behandeling is dat met deze behandeling mensen met zeer lage- of hoge brilsterktes hun ogen ook kunnen laten corrigeren, daarom wordt deze ingreep vaak bij mensen met lage- of hoge brilsterktes uitgevoerd.
Het verschil tussen lensimplantatie en lensextractie: bij lensimplantatie (extra lens) wordt een kunstlens voor de eigen ooglens geplaatst en bij lensextractie (Replace Lens behandeling) wordt uw eigen ooglens verwijderd en vervangen door een kunstlens, deze corrigeert de afwijking sterkte van het oog.Voorbeelden waarbij lensextractie uitgevoerd worden zijn bij staar en CLE. CLE betekent Clear Lens Extraction of te wel het verwijderen v/d eigen ooglens. Een andere benaming voor CLE is RLE (Refractive lens exchange of refractive lensverwijdering). Een staaroperatie en CLE vertonen veel overeenkomsten. Een staaroperatie noemt men ook wel Cataract chirurgie.

Bij een lensimplantatie behandeling kan indien noodzakelijk de ingreep terug gedraaid worden, dus de kunstlens kan weer verwijderd worden.

Voor wie is een lensimplantatie behandeling is geschikt

De lensimplantatie behandeling is geschikt voor mensen die verziend of bijziend zijn. Voor mensen die verziend zijn geldt een correctie mogelijkheid van +2D tot +12D. Voor mensen die bijziend zijn geldt een van correctie mogelijkheid van -3D tot -24D, eventueel kan een cilinderafwijking tussen +/-7D ook gecorrigeerd worden. De leeftijdsgrens voor deze behandelingen ligt tussen de 18 en de 65 jaar. De boven genoemde brilsterktes en leeftijdgrenzen zijn globaal omdat dit per kliniek kan variëren. Om een lensimplantatie behandeling te ondergaan moet u minimaal 1 jaar een stabiele oogsterkte hebben.

Behandel methodes voor lensimplantatie.

De meest gebruikte lens typen zijn de Artisan lens, de Artiflex lens en de ICL (implantable contact lens). Voor zowel lensimplantatie als lensextractie is het ook mogelijk om Multifocale implant-lenzen te gebruiken, daardoor is een leesbril minder snel nodig. Bij deze ingrepen zijn cilinder correcties ook mogelijk.

De Behandeling

Bij lensimplantatie en lensextractie wordt u plaatselijk verdoofd als de verdoving werkt kan de ingreep beginnen. Via een heel klein sneetje van ongeveer 3mm in het hoornvlies wordt een kunstlens in het oog geschoven als deze op zijn plek zit wordt het vast gezet zodat de lens op zijn plaats blijft zitten. Omdat het een klein sneetje is hoeft dit niet gehecht te worden en hersteld het snel. Binnen een paar uur kunt u al vrij goed zien. Deze behandeling duurt ongeveer 15 min per oog. Lensimplantatie en lensextractie zijn in principe permanente ingrepen, de lenzen worden na een bepaalde periode dus niet vervangen, verder heeft het ook geen onderhoud nodig. Doordat het oog verdoofd is, is de ingreep vrij wel pijnloos, ook na de ingreep zult u over het algemeen weinig pijn onder vinden. Omdat het om zeer dunne en comfortabele lenzen gaat voelt u de lenzen dan ook niet zitten. Na de behandeling zult u waarschijnlijk nog een aantal keren terug komen voor nacontroles. Net als bij alle medische ingrepen kunnen er ook bij een lensimplantatie behandelingen complicaties optreden maar gelukkig komt dit niet vaak voor. Afhankelijk van de kliniek wordt er één of beide ogen per keer behandeld. Zorg dat u door een ervaren en deskundige oogarts behandeld wordt. Laat u tijdens een consult goed voorlichten en zorg dat u volledig geïnformeerd bent over eventuele risico’s van zo een behandeling.

De kosten

De kosten kunnen per kliniek verschillen u moet precies weten welke kosten er in de tarieven zijn verwerkt te beginnen bij het quickscan/vooronderzoek zijn deze gratis of niet, indien noodzakelijk wat kost een overnachting, zijn er nog bij komende kosten, is de prijs inclusief de na controle/nazorg. De service, kwaliteit en uitstraling van de kliniek moeten ook betaald worden. Welke garantie krijgt u en wat houdt dat in o.a. garantie bij mogelijke complicaties of een herstel operatie voor wie zijn deze kosten?

De prijzen kunnen per kliniek erg verschillen, voor prijzen zie www.ooglaserkosten.nl