Lasek ooglaserbehandeling

Vooronderzoek

De oogarts kan bekijken of een ooglaser behandeling bij u uitgevoerd kan worden en welke ingreep het beste bij u past, hij kan u informeren over het te verwachten resultaat en of het gewenste resultaat haalbaar is, de voor- en nadelen, de risico’s van zo een ingreep, de mogelijke complicaties, wanneer u naar huis mag, de nazorg en de controles, als u zelf auto mag rijden voor of na het vooronderzoek of ingreep. Bij gebruik van contactlenzen mogen deze een aantal dagen/weken voor het onderzoek niet gedragen worden. Voor zachte contactlenzen geldt een periode van ongeveer twee weken en voor harde contactlenzen ongeveer een maand maar uw behandeld oogarts kan u hier meer over informeren.

Hoornvlies

De Lasek ooglaserbehandeling

Lasek (Laser Assisted Sub Epithelial Keratomileusis) Bij een Lasek behandeling wordt met behulp van alcohol het bovenste laagje van het hoornvlies (epitheel) losgeweekt en opzij geschoven. Daarna wordt met behulp van een laser de ingreep uitgevoerd, de laser verwijderd een dun laagje weefsel. Na de behandeling wordt het epitheellaagje terug geschoven. De behandeling zelf is niet pijnlijk omdat u voor de ingreep oogdruppels met een verdoving toegediend krijgt, maar bij een Lasek behandeling moet u rekening houden met napijn. Tegen eventuele napijn kunt u pijnstillers innemen.

Deze ingreep is een poliklinische ingreep wat willen zeggen dat u na de behandeling naar huis mag. Net als bij alle medische ingrepen kunnen er ook bij een PRK behandeling complicaties optreden maar gelukkig komt dit niet vaak voor.
De Lasek methode wordt vaak toegepast bij mensen met een dun hoornvlies, deze behandeling is geschikt voor mensen die bijziend of verziend zijn met een brilsterkte tussen +4.00 en -8.00 dioptrie eventueel kan een cilinderafwijking ook gecorrigeerd worden. De leeftijdsgrens ligt tussen de 18 en de 65 jaar. De boven genoemde brilsterktes en leeftijdgrens zijn globaal omdat dit per ooglaser kliniek kan variëren. Om een ooglaser behandeling te ondergaan moet u minimaal 1 jaar een stabiele brilsterkte hebben. Zorg dat u door een ervaren en deskundige oogarts behandeld wordt. Laat u tijdens een consult goed voorlichten en zorg dat u volledig geïnformeerd bent over eventuele risico’s van zo een behandeling.
Het verschil tussen een PRK en Lasek behandeling: een PRK en een Lasek behandeling vertonen veel overeenkomsten maar er zijn ook verschillen, bij een PRK behandeling wordt met behulp van alcohol het hoornvlies (epitheel) verwijderd deze kan na de behandeling niet meer terug geplaatst worden. Omdat bij deze behandeling het bovenste hoornvlieslaagje verwijderd is duurt de herstel periode langer dan bij andere ooglaser behandelingen, dit komt omdat het epitheel zich weer moet herstellen. Bij een Lasek behandeling wordt met behulp van alcohol het bovenste laagje van het hoornvlies (epitheel) losgeweekt en opzij geschoven, de epitheellaag wordt na de behandeling terug geschoven. Na de behandeling als de verdoving is uitgewerkt kan uw oog pijnlijk en geïrriteerd aanvoelen dit kan een aantal dagen aan houden. Over het algemeen is de napijn bij een Lasek behandeling minder pijnlijk dan bij een PRK behandeling.
Bij een Lasik behandeling wordt met behulp van een mesje (een microkeratoom) een flapje gemaakt die na de behandeling terug geplaatst wordt. Een Lasik behandeling is verder minder pijnlijk en het genezing proces verloopt sneller dan een bij een Lasek behandeling.

De kosten

De kosten kunnen per kliniek verschillen u moet precies weten welke kosten er in de tarieven zijn verwerkt te beginnen bij het Quickscan/vooronderzoek zijn deze gratis, indien noodzakelijk wat kost een overnachting, zijn er nog bij komende kosten. De service, kwaliteit en uitstraling van de kliniek moeten ook betaald worden. Welke garantie krijgt u en wat houdt dat in o.a. garantie bij mogelijke complicaties of een herstel operatie voor wie zijn deze kosten?