Kunstlenzen

Kunstlens

Kunstlens

Kunstlenzen: het verschil tussen lensimplantatie en lensextractie
Het verschil tussen lensimplantatie en lensextractie: bij lensimplantatie wordt een kunstlens voor de eigen ooglens geplaatst en bij lensextractie wordt uw eigen ooglens verwijderd en vervangen door een kunstlens.
In principe kunnen er vier soorten kunstlenzen geïmplanteerd worden:
monofocale kunstlens, multifocale kunstlens, torische kunstlens en de accomoderende kunstlens.

Enkelvoudige monofocale kunstlens

De Monofocale kunstlens is een lens die in het oog wordt geïmplanteerd.
De monfocale kunstlenzen corrigeren zicht afwijkingen op één afstand.
U kunt dan kiezen als u liever weer dichtbij goed kunt zien maar dan is een bril voor veraf zien noodzakelijk of dat u het liefst veraf goed kunt zien maar dan zult u voor dichtbij een (lees)bril nodig zult hebben.

Multifocale kunstlens

De multifocale kunstlenzen corrigeren bijziendheid, verziendheid en ouderdomsverziendheid (presbyopie) en cilindrische afwijkingen. Hiermee kunt u dus zowel dichtbij als veraf goed zien, dus hierdoor kun je een boek lezen maar ook auto rijden.

Multifocale intraoculaire lenzen

Multifocale intraoculaire lenzen

Torische kunstlens (torische implantlens)

Een torische kunstlens wordt door een oogarts geplaatst om de cilindrische afwijking van uw oog zoveel mogelijk te corrigeren. Behalve de cilindrische afwijking van het hoornvlies corrigeert de torische lens ook de sferische afwijking van het oog. De torische kunstlens kan geïntegreerd worden in multifocale lensimplantaten.

Accommoderende kunstlens

Accommoderen is het scherp stellen van de beelden door de ooglens, voor meer informatie zie accommoderen.
Bij een accommoderende kunstlens wordt uw eigen ooglens verwijderd en vervangen door een flexibele kunstlens. Net als bij uw eigen ooglens gebruikt deze kunstlens de oogspier om van vorm te veranderen hierdoor kan men op verschillende afstanden scherp zien. Vooral veraf zien en de tussen afstanden kunnen met deze kunstlenzen goed gecorrigeerd worden in bepaalde gevallen heeft u nog een leesbril nodig.

Wat is een Bioptics behandeling?

Een bioptics behandeling is een combinatie van een contactlensimplantatie behandeling en een ooglaser behandeling. Een biotpics behandeling kan uitgevoerd worden als een ooglaser behandeling of een contactlensimplantatie behandeling alleen niet voldoende is. Dit komt voor bij mensen met een extreme vorm van verziendheid of bijziendheid, bijziendheid -16D en verziendheid +7D of hoger. Als eerste wordt er een contactlensimplantatie behandeling of lensextractie uitgevoerd. Na een herstel periode die waarschijnlijk enkele maanden zal duren zal de oogarts bekijken wat de rest waarde van het oog is (de plus of min waarde), deze kan dan met een ooglaser behandeling verholpen worden.

Welke ingrepen kan men uitvoeren doormiddel van lensimplantatie en lensextractie

  • Bijziendheid
  • Verziendheid
  • Cilindrische afwijking