Intralase Lasik ooglaserbehandeling

Andere benamingen voor IntraLase Lasik zijn Femtolasik, Intralasik, Femtosecond.

Vooronderzoek

De oogarts kan bekijken of een ooglaser behandeling bij u uitgevoerd kan worden en welke ingreep het beste bij u past, hij kan u informeren over het te verwachten resultaat en of het gewenste resultaat haalbaar is, de voor- en nadelen, de risico’s van zo een ingreep, de mogelijke complicaties, wanneer u naar huis mag, de nazorg en de controles, als u zelf auto mag rijden voor of na het vooronderzoek of ingreep. Bij gebruik van contactlenzen mogen deze een aantal dagen/weken voor het onderzoek niet gedragen worden. Voor zachte contactlenzen geldt een periode van ongeveer twee weken en voor harde contactlenzen ongeveer een maand maar uw behandeld oogarts kan u hier meer over informeren.

De behandeling

FEMTOLASIK

FEMTOLASIK

Voordat de behandeling start wordt het oog eerst verdoofd met oogdruppels. Bij een Intralase lasik behandeling wordt er met behulp van een laser een deel van het hoornvlies losgemaakt en opengeklapt (het flapje). Daarna wordt met behulp van een laser (de excimer laser) de ingreep uitgevoerd, door een dun laagje van het hoornvlies te verwijderen verandert de sterkte van het oog daardoor krijgt men de gewenste kromming en wordt de afwijking van het oog gecorrigeerd. Na de behandeling wordt het flapje terug geplaatst.
Omdat men bij deze methode het flapje met een laser maakt kan er veel nauwkeuriger gesneden worden ten op zichten van de andere methodes, andere voordelen zijn o.a. de herstel periode vrij kort is en men heeft binnen een paar dagen een goed zicht vermogen, minder en korter last van napijn, het is een van de veiligste methodes en daardoor is de kans op complicaties een stuk kleiner. Een ander voordeel van de Intralase lasik methode is dat men het te verwachten resultaat kan voorspellen. Zorg dat u door een ervaren en deskundige oogarts behandeld wordt. Laat u tijdens een consult goed voorlichten en zorg dat u volledig geïnformeerd bent over eventuele risico’s van zo een behandeling.

De Intralase lasik behandeling is geschikt voor mensen die verziend of bijziend zijn met een brilsterkte tussen +6.00 en -11.00 dioptrie en eventueel kan een cilinderafwijking tussen +/-6D ook gecorrigeerd worden. De methode kan ook toegepast worden bij mensen met een dun hoornvlies. De leeftijdsgrens ligt tussen de 18 en de 65 jaar. De boven genoemde brilsterktes en leeftijdgrens zijn globaal omdat dit per ooglaser kliniek kan variëren. Om een ooglaser behandeling te ondergaan moet u minimaal 1 jaar een stabiele oogsterkte hebben.

Lasik vs FEMTOLASIK

Lasik vs FEMTOLASIK

Het verschil tussen Lasik en intralase lasik is dus de manier hoe het flapje gecreëerd wordt, bij lasik gebeurd dit met een mesje (een mikrokeratoom) en bij Intralase lasik gebeurd dit met een laser, verder is de Lasik behandeling is een oudere behandel methode dan de Intralase lasik behandeling. Doordat er met de Intralase lasik nauwkeuriger gesneden kan worden wordt de kans op complicaties verkleind.

De kosten

De kosten kunnen per kliniek verschillen u moet precies weten welke kosten er in de tarieven zijn verwerkt te beginnen bij het Quickscan/vooronderzoek zijn deze gratis, indien noodzakelijk wat kost een overnachting, zijn er nog bij komende kosten, is de prijs inclusief de na controle. De service, kwaliteit en uitstraling van de kliniek moeten ook betaald worden. Welke garantie krijgt u en wat houdt dat in o.a. garantie bij mogelijke complicaties of een herstel operatie/behandeling voor wie zijn deze kosten?